REFERANSER

Vi har utført en rekke ulike oppdrag gjennom årenes løp,
både for private, profesjonelle og offentlige utbyggere.

Her er et lite utvalg

Parkeringsplass Hemne legesenter. Uttrauging, fiberduk, geonett, grovpukk og avretting for p-plass. Avløpsarbeider og kabelgrøfter og belysning. Kantstein, plen, beplantning trær og busker. Asfaltering.

Storvatnet vannbehandling.
Ledningsanlegg. Ledningsgrøfter for avløp 160 SDR17, 180 SDR21 og 225 SDR21. Totale grøfter 2315 m, totale sjøledninger 3633 m. Sjøledning i fjæresonen med ekstremt dårlig grunnforhold, loddmontering og senking, speilsveising av ledning.

Stamnesdalen motorcrossbane.
Bygging av motorcrossbane, 1500 m lang og 6 m bred. Svinger, doseringer, hopp, drenering, barneløype.

Naturgassanlegg i Aure sentrum.
Tomtearbeider for LNG gasstank, legging og sveising av 1200 m PE-rør for gass. Montering av reguleringsskap og framføring av gassrør til brennere.

Boligfelt Hellandsjøen.
Vei, vann, avløp, strøm, tele, for 11 tomter. Fiberduk, geonett, pukk, avretting, asfaltering.

Molo mm Bjørkøylia.
Sprenging, bygging molo, natursteinmurer.

Vannledning Rovatnet.
VA-grøfter 320 m, 280 PE50 PN10, Sjøledning 8032 m 280 PE50 PN10 med loddmontering og senking, speilsveising av ledning. 4 stk vannkummer. Rørpressing 200 mm gjennom riksveg.

Erosjonssikring Søvatnet.
Sprenging, transport og utlegging 6500 m3 sprengtstein for erosjonssikring. Anleggsveger, terrengarbeider og planering.

Under finnes logoer til våre godkjenninger, sertifiseringer og tilknyttninger