Kontakt oss

 

Verksted

Jon: 40 22 02 28

Kurt-Ove: 97 77 25 90

Anlegg

Lars: 95 04 78 50

Karl Jørgen: 94 88 94 02

Rikard: 97 66 79 24

Kontor

Anders: 72 45 44 75
post.opsalogfjelnset@hemne.as

Under finnes logoer til våre godkjenninger, sertifiseringer og tilknyttninger