Utstyr


EFFEKTIVT UTSTYR

Bedriften har alltid investert i moderne utstyr og har i dag en effektiv og topp trimmet maskinpark. Den favner et titalls gravemaskiner fra 38 tonn til 4 tonn, lastebiler, hjullastere, doser, vegskrape, dumper og borerigg.


Dette gjør at bedriften kan utføre mange forskjellige typer oppdrag som vann- og avløpsanlegg, veger, tomter, fjellsprenging, planering, masseflytting og riving.
Bedriften disponerer tre grustak samt steinbrudd, og leverer fyllmasser, grus, pukk og sprengstein. I tillegg har vi utsalg av rør, deler og betongvarer. Bedriften har også et eget verksted.
 
Flytting av maskiner? Klikk her:

 
www.aktiweb.no