Alt innen grunnarbeider

– bygd på over 50 års erfaring i faget!

Verksted

Jon: 40 22 02 28

Kurt-Ove: 97 77 25 90

Anlegg

Lars: 95 04 78 50

Karl Jørgen: 94 88 94 02

Rikard: 97 66 79 24

Kontor

Anders: 72 45 44 75
post.opsalogfjelnset@hemne.as

Velkommen til Opsal og Fjelnset AS

Opsal og Fjelnset AS ble etablert som maskinentreprenørfirma i 1967 og besitter i dag en unik erfaring og kompetanse i faget. Vi er lokalisert på Vinjeøra med bensinstasjon, verksted, lager, garasjer og kontorer. Virksomheten foregår over hele kommunen, samt i nabokommunene. Etter mange år i bransjen har vi opparbeidet et godt renommé og stor tillit i markedet. Våre kunder vet hvem vi er og er trygge på det vi står for. Og nettopp en intens vilje til å levere høy kvalitet til rett tid har alltid vært en av bærebjelkene i bedriften.

Under finnes logoer til våre godkjenninger, sertifiseringer og tilknyttninger